جعبه آتش نشانی تاییدیه دار

جعبه آتش نشانی تاييديه دار

جعبه آتش نشانی تاییدیه دار

7 ماه ago
جعبه آتش نشانی تاييديه دار ،يکی از مسائل مهمی که امروزه راجع به جعبه آتش نشانی مطرح ميشود ،مسئله تاييديه دار بودن آنها ميباشد. جعبه آتش نشانی تاييديه دار اين نوع جعبه ها دارای مشخصات بخصوصی ميباشند،لولای اين نوع جعبه ها بايد به گونه ای باشد که درب جعبه 180درجه باز شود قفل آن آسان […]
Read More

Create your account