مراحل تولید لولای تخت

  • مرحله اول : تزریق

    در این مرحله فلز زاماک (ماده اولیه ) درون کوره ذوب شده و سپس توسط دستگاه دایکاست با فشار بالا درون قالب تزریق می شود .

  • مرحله دوم : پرداخت

    قطعات پس از تزریق به علت تراکم زیاذ مولکولی دارای زائده و پلیسه هستند .

  • مرحله سوم : آبکاری

    بعد از عمل پرداخت , قطعات دارای سطح یکنواخت بوده و آماده آبکاری می باشند .

error: Content is protected !!