مرحله سوم : مونتاژ قرقره هوزریل وفایر

مهمترین و حساس ترین قسمت در تولید قرقره های آتش نشانی این قسمت است. ابتدا قطعات برنج گداخته می شوند وتوسط پرس و قالب برنج (فورج) فشرده می شود وشکل میگیرند. قطعات پس از سرد شدن بوسیله ی ماشین های دقیق تراشکاری ، داخل تراشی ، رزوه و قلاویز میشوند. قطعات ماشین کاری شده توسط متریال مخصوص آب بندی به هم متصل شده و موتور آبرسان قرقره هوزریل را تشکیل می دهند . سپس مورد تست هیدرواستاتیک قرار گرفته و در صورت تایید روانه قسمت مونتاژ خواهند شد.

ارسال یک پیام

Create your account