مرحله سوم : آبکاری

بعد از عمل پرداخت , قطعات دارای سطح یکنواخت بوده و آماده آبکاری می باشند .

آبکاری قفل و لولای جعبه آتش نشانی به دوصورت انجام میگیرد که عبارت اند از : الف )آبکاری کروم ب ) آبکاری فورتیک مراحل انجام این دو نوع آبکاری فقط در مرحله نهایی با هم تفاوت دارند .

یعنی در هر دو روش ابتدا قطعه مورد نظر شست و شوی گرم و سرد داده شده و سپس مس وار می شود و بعد از آن درون وان نیکل قرار میگیرد.

درروش آبکاری کروم قطعه مورد نظر بعد از پوشش نیکل درون وان کروم قرار گرفته و به رنگ نقره ای براق در می آید درحالی که در روش فورتیک قطعه مورد نظر درون وان لاک قرار میگیرد و سپس درون کوره پخته می شود . (مزیت آبکاری فورتیک در تنوع رنگ می باشد )

ارسال یک پیام

Create your account