مرحله دوم : ساخت موتور قرقره هوزریل

در این مرحله قطعات روی محور اصلی و مابین دو صفحه قرقره قرار گرفته وسپس توسط پیچ و مهره ثابت می شوند. لازم به ذکر است در موارد خاص می توان محور گردش قرقره را روی بلبرینگ قرار داد که این امر سبب روان شدن گردش محور شده وباعث افزایش طول عمر قطعات می شود.

ارسال یک پیام

Create your account