مرحله دوم : خم

در این مرحله قطعات برش خورده بوسیله دستگاه پرس برگ هیدرولیک با دستگاه خم کن طبق نقشه خم شده و روانه مرحله بعد خواهد شد . لازم به ذکر است سنبه و ماتریس پرس برک و فک دستگاه خم کن در کیفیت قطعه بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

ارسال یک پیام

Create your account