مرحله اول : برش

دراین مرحله ورق فولاد یا استیل بوسیله ی دستگاه گیوتین یا در موارد خاص توسط دستگاه لیزر برش خورده و توسط قالب های مورد نیاز آماده شده تا در مرحله خم کاری مورد عملیات قرار گیرد .
از موارد بسیار مهم در برش میتوان به جلوگیری از پلیسه کردن و گونیا برش خوردن ورق اشاره کرد .

ارسال یک پیام

Create your account