لولای تخت ۵*۵

طراحی این لولا مطابق با آخرین استاندارد های جهانی انجام شده که قابلیت باز شدن 180 درجه درب را فراهم می آورد. این لولا توسط 4 عدد پیچ و مهره 6 میلی متر درب جعبه را به بدنه متصل میکند و در عین زیبایی مقاومت بسیار بالایی در برابر خمیدگی و فشار دارد .
طراحی این لولا مطابق آخرین استاندارد های جهانی انجام شده که قابلیت باز شدن 180 درجه درب را به بوجود میاورد این لولا توسط 4 عدد پیچ و مهره 6 میلی متر درب جعبه را بدنه متصل میکند و در عین زیبایی در برابر خمیدگی و فشار مقاوم بسیار بالایی دارد .

Create your account