قفل درباکی

طراحی این قفل مطابق با آخرین استاندارهای جهانی انجام شده که قابلیت باز شدن سریع با 90 درجه چرخش را فراهم می آورد . مزیت دیگر این قفل در زیبایی و همسطح بودن آن با درب جعبه می باشد .

Create your account